Září 2005

Inu, je noc

24. září 2005 v 23:05 | ohm
Ano,ona je a ona setrvá
přečká samu sebe a vpotácí se do světla
němí svědkové,nazývej me je lidmi,se v ní dotýkají,ne však sebe
ale její cudnosti,jejího náramku s čínskýmy znaky
blázni v pokorné lázni se sebeuvědomují a hynou
nebot uvedomit si sebe sama jsi na konci hledání
a ten malý kousek doznání ( toho okamžiku v poutech) rozfouká vítr jak kousky popela
Ne,ještě přece není konec
protože slyším jeho melodii,je trochu kyprá a dusí
A upustí-li noc jednu ze svých podkov,seber ji a dones jí ji
budeš odměněn