Březen 2006

článek řetězu, příliš dlouhého, příliš slabého

27. března 2006 v 21:22 | ohm
dnes
jako každý den od mého narození
jsem se probudil do světa
kde umírají lidé
důvodně
bezdůvodně
prapůvodně
zástupy lidí
každý den
mi procházejí před očima
neznám jejich jména
nerozeznávám jejich tváře
každým dnem je jich víc a víc
zástup se mění v kruh který se
otáčí čím dál tím věčí rychlostí
dnes jako včera
stejný svět
stejná smrt
i bolest zemřela

Až - emocionální výbuch na prahu jara

22. března 2006 v 22:21 | ohm
Až rozkvetou se motýli
až slunce půjde žebrotou
až polknu stovky hořkých slov
já narovnám si srdce
a budu utíkat po kamenech této země
k tobě
živote

Seizmologové odjíždějí za prací

5. března 2006 v 14:38 | ohm
položím si otázku
položím si otázku před sebe na stůl
na stole jsou zrníčka soli
za oknem poletují sluneční zrna
padají na úrodnou půdu
čas leží vedle otázky
oběma se zvedají hrudníky
vařím vodu na čaj