Prosinec 2009

Nad dopisy diváků

31. prosince 2009 v 0:10 | ohm
Takové ohlasy jaké přišly po odvysílání komponovaného pořadu Krajina na čtyři jsme skutečně nečekali. Naše redakce byla zahlcena ba přímo zavalena reakcemi a postřehy. Za všechny zde vyberu dvě a pokusím se na ně odpovědět. Zároveň bych chtěl všem divákům kteří se dívali poděkovat za pozornost, kterou věnovali televizní tvorbě, orbě a setbě, zkrátka všem zemědělským pracím v průběhu roku, které taková báseň potřebuje. Neboť je to živý organismus. Ba co dím, je to kus každého z nás. Nu ano, milé děti. Jdou k vám kuřátka, otevřete svá vrátka. A ...

PORUCHA NENÍ NA VAŠEM PŘIJÍMAČI !!!

PŘESTÁVKA !!!

Hovoří zasloužilý a zcela jistě básník Emil Zweiegg

Jsme opět zde abychom, abychom, abychom reagovaly na reakce vás i vás. Petr nebo Pavel. To máte tak. Takový básník si sedne a čeká. To ovšem není nějaké obyčejné čekání, to je tvůrčí čekání. On si každý myslí, že básník to hodí za pět minut na papír a má celý den volno. To je omyl! Údělem básníka je čekat. Problém je v tom, že on neví na co čeká, ale pozná, že čekat už nemusí a v tom je právě mistrovství.
Je mezi námi mnoho mladých a zbrklých básníků, kteří jisti si tím, že už čekat nemusí, že už to mají, se začnou shánět po papíru a to je chyba. Básník který dočekal, dále už jen doč, báseň v sobě podrží, pozdrží a nosí ji v sobě. Doč se stává těh, tedy těhotný a pak se vlastně zase čeká a to na porod.
Vy, kteří jste si tyto období už prošli, mi jistě potvrdíte jaká je to radost z očekáváni příchodu nové básně. Nu a pak přijde den porodu a vy zjistíte, že v celém domě nemáte ani špačka a v papírnictví mají inventuru.

Předáváme slovo do pražského studia !!!

Z dopisu diváků bych především ocitovat list divačky či diváka Lytchi a Sherine a pak bude živý vstup z bytu básníka a dalo by se říct pachatele této básně.
Tak tedy divačka/vák Lytchi píše, že to byl meisterstück a divačka/vák Sherine citoval/la Marka Twaina. Mohl by jste se k tomu vyjádřit?

Básníkův nuzný byt

Hovoří básník. Je ledabyle oděn do domácího ošacení které nese stopy po nedělním obědě.

Označíme si básníka písmenem B.

B:
1) Mé umysli byli vždy zcela čisté. Nakonec jsem je chtěl vzít na okružní jízdu po svých orgánech.

2) Nehledejte v tom písmeno i ani žádná slova která mají tu čest na toto začínat. Označovat mě či mé básně cizím slovem zavání anarchií.

3) Netřeba se omlouvat. Omluvy už stejnak nejsou to co bývali. Mám jich plné kapsy. Už ani nevím komu je dávám a od koho dostávám. Kdo si řekne ten ji má.

4) Pochybovat o nebo o a či všech samohláskách je a bude výsadou.

5) Jestliže citujete vystačíte si s citací, takže máte odcitováno a není třeba citovat sebe čímž se nevycitujete a máte nacitováno do aleluja.

REKLAMA

Nejsou vaše básně dost dobré? Nejste spokojeni s vaší tvorbou rannou či pozdější? NE-VA-DÍ !!!
MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ!!!
Vzaly jsem veškeré básnické sbírky a z nich všechna slova a udělaly jsme výběr nejpoužívanějších slov z těchto nádherných děl. Vaším jediným úkolem pak bude z těchto slov, prostým řazením za sebe, utvořit libovolně dlouhou báseň. Jak je to prosté!!!

VOLEJTE IHNED!!!

STO PRVNÍCH VOLAJÍCÍCH ZÍSKÁ DVD S MUZIKÁLEM KOSMAS SE SKVĚLOU PŘEDSTAVITELKOU HLAVNÍ ROLE LIMETOU ROZTROŠENOU A LINOELEM VŮKOLEM
A PRO PRVNÍCH 50 VOLAJÍCÍCH RECEPTY Z KUCHAŘKY NAŠE POLOTOVARY NA ŠESTI CD V PŘEDNESU PÁNEVA NOVOTOVA

HOV......

zde je záznam neúplný a pamětníci tehdejšího vysílání mlčí.

Děkuji za pozornost a příští týden u pořadu Básníci z našich blogů nashledanou.

Krajina na čtyři

28. prosince 2009 v 17:19 | ohm
tak konečně propad se čas
a já roztírám rány
vlastně mě už přešla chuť na všechny otázky
dnes jsem si počítal prsty
jeden mi schází
možná jsem ho někomu daroval
či jak s oblibou činívám
jsem ho zapměl na sedadle autobusu
trochu mě doběhl smutek
kterému jsem tak dlouho utíkal
byl celý zadýchaný
bylo mi ho líto
jaká je za takový cit cena?
pověděl mi to co jsem dávno tušil
vím
konečně na to došlo
tuhle jsem utíral prach na starém obrazu
barvy byly už jen vypomínkou
a já se pomalu chystám
udělám si pro ně zvláštní místo
nebudu je mít stále na očích
ale budu vědět že jsou tam
bylo to takové něžné
a ani bolest sem neměla přístup
ale zrezivělá branka
už budí jen smích
a kde co ji snadno překoná
z přístaviště odplouvá lodě každý den
vlny naráží na molo
a v dálce se rozhoří otázky
v chodbách orgánu povíšeného
se protíná to i ono
tak tedy nashledanou nebo už sbohem
záleží na tom do jakého zrcadla se zrovna díváte
ale nechme toho
napijme se na tento den
i když to bude poněkud jednostrané
a pozdravujte své domovnice
opuštěné v krajině na čtyři

Doplňky a opravy k této básni budou vydány v prvním čtvrletí roku 2010

Tato báseň je též dodávána v tmavě modré

Autor si vyhrazuje právo říci někomu, že je vůl a to proto, že sníst Bílou velrybu ve druhém ilustrovaném vydání je prostě blbost

Autor si též vyhrazuje právo říkati si autor

Ve čtvrtém dodatku smlouvy mezi čtenářem a autorem je vysloveně zakázáno číst tuto báseň nahý

Je všeobecně známo, že každá báseň po určité době vlivem nepříznivých myšlenkových podmínek začíná chátrat. Proto zřizuji již teď fond na záchranu této básně.

Při psaní dochází k překlepům. Ty si vyžadují opravy a proto si opravte slovo zapměl na zapomněl. Slovo vypomínkou na vzpomínkou. Dále odplouvá na odplouvají. Nakonec ve slově povíšeného nahraďte i tvrdým y.

Kdo nestihl báseň v tomto čase, může si ji znovu naladit pět minut po půlnoci. Čte Miloslav Kopřiva.

Pokud by jste rádi reagovaly na tuto báseň, vyplňte formulář 54N/8L3-K Reakce na báseň a odešlete ve dvou kopiích na Ministerstvo beletrie.

Jestli by jste rádi odebíraly novinky o této básni, zanechte zde emilovou adresu.

Pakliže nemáte již nic, ale vůbec nic na srdci jste zcela zdrávi.

Hlášení pro zaměstnance: Pracovník emocí nechť se ihned dostaví ke slovu smutek, opakuji nechť se dostaví neprodleně ke slovu smutek!

Děkuji za pozornost. To je pro tuto chvíli vše.

P.S. Co se to tu k čertu děje?!

T

4. prosince 2009 v 20:35 | ohm
lidský život
snad si pro lepší představu vybavíte lketní noc kdy tmavou noc rozsvěcují prsty blesků
cvak a blil
rožnou a zhasnou
okamžik
moment
krátká vteřina
nebo nezměřitelný okamžik
ulepený čas
načasovaná břitva
sediment poznání
louže odporného lekouplastu
zahradnictví duše a křídla vzopínaných dětských her
jen ta chvilka
nad vámi
žitným polem
a pak jen zvuk hromu
a vámi projede zachvění
okamžik
zlomek
klínové písmo
rozemleté pocty
dárky poskládané pod
trousivá mlha
dráty až do tě
rožhavený život do běla
tekoucí ocel krve
samorosty snů
dlaně otevřené do ran po pohledech
krátké a výstižné dopisy do
květiny v zástupech
kruhy pod očima a čárové kody úsměvů
položky posměchu a nechutenstvý ranních mší
dětinské prohry a rozsvěcaní srdcí po poůlnoci
opilé lži a lživé vlasoměrky
tonoucí
a po stéblu alkoholu
apěkných řečí
vysloví se
táhnoucí se ticho z duš
barevná hudba třebaže ji už bylo dost
sklo
pilynz
mícháč lžící svou životní kaši a do kamery říkáš jak ti to chutná
apak se postavíš do výlohy a čkáš, že někdo zakopne o tvé napnuté pocity

ani trochu to po sobě nechci číst
je to sirové
přizdobil jsem to zlevněnou šlehačkou

a k tomu si puste


Newý článek

1. prosince 2009 v 20:22 | ohm |  Ohm dělá básnickou estrádu
Odmocním-li svůj dech
a přičtu tlukot srdce
to celé odečtu od myšlenek téměř blbých až naivních
vrazím do závorek škrábance a odřená kolena
vynásobím písmena knih přečtených a zapomenutých
pak už jen stačí dosadit za řadu vždy neznámých
a na světě je výsledek mého dosavadního celoživotního snažení

Považte 0 je také číslo